طراحی پورتال داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها

طراحی پورتال داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها

در عصر حاضر طراحی یک سایت و پورتال های سازمانی خوب در راستای سرعت دادن ارائه خدمات به ارباب رجوع و بهبود فعالیت‌های سازمان‌های بزرگ خصوصی و دولتی کمک بسزایی می‌نماید. در طی سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها با بی‌توجهی به این امر موقعیت خود را در بازار از دست داده‌اند. اولین گام جهت داشتن سایت سازمانی کار‌آمد، انتخاب تیم طراحی سایت توانا و آگاه به طراحی سایت سازمانی و فضای کسب و کار است.

(Web portal) یا درگاه وب، طراحی خاصی از وب سایت‌ها هستند که داده‌ها را از یک فرم واحد جمع‌آوری می‌نماید. این پورتال ها توانایی انجام خدماتی بهتر و سریعتر که قبلاً به صورت حضوری صورت می‌گرفت را از طریق اینترنتی و مجازی دارند. پورتال‌های سازمانی با در نظر گرفتن نیازهای آن سازمان می تواند جهت ارائه خدمات به پرسنل، مشتریان و مدیران طراحی و تولید شوند.

در پورتال‌های سازمانی یا شرکتی با توجه به نیازها، امکانات با دامنه و تنوع بسیار زیادی می‌توان گنجاند. برخی امکانات که در طراحی پورتال‌ها می‌توان استفاده کرد را در ذیل مشاهده می‌کنید:

  • ارتباطات درون سازمان یا شرکت میان پرسنل و مدیران
  • رزرو امکانات سازمان از قبیل خودرو، جلسات با سایر کارکنان و ….
  • سیستم گردش کار
  • ساختار سازمانی
  • دستور العمل‌ها
  • دریافت گزارش‌های نرم افزارهای مختلف
  • و …

مزایای استفاده از طراحی پورتال داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها چیست؟

هدف از طراحی پورتال سازمانی در گذشته حفظ کسب و کار و فروش بود. اما امروزه برای آسان سازی دسترسی به اطلاعات در کنار افزایش امنیت فیزیکی اطلاعات، سرعت بخشیدن به انجام کارها، رضایت ارباب رجوع، کاهش مراجعه حضوری افراد به سازمان و جذب نیروی متخصص و کارآمد مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
جهت طراحی پورتال داخلی سازمان یا شرکت خود و توضیح درباره پورتال مد نظرتان با ما تماس بگیرید. طراحی سایت شریف یار، راه حل بهینه را پس از بررسی وضعیت موجود به شما ارائه خواهند داد.